محصولات شرکت CBC

اتصال مستقیم CBC

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 3-M5 و نمره 3-M5

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 3-01 و نمره 3-1/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 3-02 و نمره 3-1/4

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 4-M5 و نمره 4-M5

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 4-M6 و نمره 4-M6

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC4-01 و نمره 4-1/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC4-02 و نمره 4-1/4

اتصا...

محصولات شرکت CDC

رابط مستقیم CDC

PC 6-3/8، PC 6-1/4، PC 6-1/8، PC 6-M6، PC 6-M5، PC 4-1/4، PC 4-1/8، PC 4-M6، PC 4-M5

PC16-1/2، PC16-3/8، PC 14-1/2، PC 14-3/8، PC 12-1/4، PC12-1/2، PC 12-3/8، PC 10-1/2، PC 10-3/8

PC 10-1/4، PC 10-1/...

نحوه تنظیم پرشر سوییچ

نحوه تنظیم پرشر سوییچ و وکیوم سوییچ سری F4

تمامی پرشرسوییچ و وکیوم سوییچ های سری F4 شرکت Fox ایتالیا در بازه فشاریخود قابل تنظیم می باشند. جهت تنظیم این سری از محصولات Fox کافی است توسط یک عدد آچار آلن نمره 2 مطابق تصویر پیچ تنظیم را در جهت عقره های ساعت و یا خلاف آن بچرخانید.

در صورت چرخش در جهت عقربه های ساعت، نقطه فشار تنظیمی (Set Point) افزایش و در صورت چرخش خلاف عقربه های ساعت نقطه تنظیمی  کاهش می یابد.

لازم ب...

محصولات Fox ایتالیا

پرشر سوییج Fox ایتالیا، وکیوم سوییچ Fox ایتالیا

کد فنی F4R1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار

کد فنی F4S0/P3-P1 با سوکت - رزوه 1/8 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار

کد فنی F4S1/P3-P1 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار

کد فنی F4S1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار

کد فنی F4T1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل ...

شاکو

شیربرقی های پنوماتیک Shako

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320-01S-NC

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/4 اینچ با شماره فنی PU320-02S-NC

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320N-01S

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایس...

ایرتک

شیرهای برقی و سیگنال باد 2-3، 2-5 و 3-5

شیر برقی (2-3) تک بوبین M5 با کد 3V1-M5

شیر برقی 1/8 (2-3) تک بوبین با کد 3V1-06

شیر برقی 1/8 (2-3) تک بوبین (نرمال باز) با کد 3V210-06-NO

شیر برقی 1/8 (2-3) دو بوبین با کد 3V220-06

شیر برقی 1/4 (2-3) تک بوبین (نرمال باز) با کد 3V210-08-NO

شیر برقی 1/4 (2-3) تک بوبین (نرمال بسته) با کد 3V210-08-NC

شیر ب...

Prev Next 
Top