فیلتر


Prev 1 Next 

فستو

فروش سیلندرهای قلمی (گرد) مدل DSNU فستو DSNU-8- - با پارت نامبر 193986 DSNU-8- -P-A با پارت نامبر 14326 DSNU-8-10-P-A با پارت نامبر 19177 DSNU-8-15-P-A با پارت نامبر 1908247 DSNU-8-20-P-A با پارت نامبر 1908248 DSNU-8-25-P-A با پارت نامبر 19178 DSNU-8-30-P-A با پارت نامبر 1908249 DSNU-8-40-P-A با پارت نامبر 19179 DSNU-8-50-P-A با پارت نامبر 19180 DSNU-8-60-P-A با پارت نامبر 1908250 DSNU-...

ایرتک

شیرهای برقی و سیگنال باد 2-3، 2-5 و 3-5 شیر برقی (2-3) تک بوبین M5 با کد 3V1-M5 شیر برقی 1/8 (2-3) تک بوبین با کد 3V1-06 شیر برقی 1/8 (2-3) تک بوبین (نرمال باز) با کد 3V210-06-NO شیر برقی 1/8 (2-3) دو بوبین با کد 3V220-06 شیر برقی 1/4 (2-3) تک بوبین (نرمال باز) با کد 3V210-08-NO شیر برقی 1/4 (2-3) تک بوبین (نرمال بسته) با کد 3V210-08-NC شیر برقی 1/4 (2-3) دو بوبین با کد 3V-220-08 شیر برقی 1/8 (2-5) تک بوبین با کد 4V210...

شاکو

شیربرقی های پنوماتیک Shako شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320-01S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/4 اینچ با شماره فنی PU320-02S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320N-01S شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایستاده 1/4 اینچ با شماره فنی PU320N-02S شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته 1/4 اینچ با شماره فنی PU322-02S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته 3/8...

Prev 1 Next 
Top