هیدرو


Prev 1 Next 

آرافن نائین

فروش پمپ های جثه کوچک 0/5 لیتری، فروش پمپ های جثه کوچک 1 لیتری، فروش پمپ های جثه کوچک 1/5 لیتری، فروش پمپ های جثه کوچک 3  لیتری، فروش پمپ های جثه کوچک 5 لیتری، فروش پمپ های جثه کوچک 7/5 لیتری، فروش پمپ های جثه کوچک 10 لیتری فروش پمپ های جثه متوسط 6 لیتری، فروش پمپ های جثه متوسط 12 لیتری، فروش پمپ های جثه متوسط 16 لیتری، فروش پمپ های جثه متوسط 22 لیتری، فروش پمپ های جثه متوسط 27 لیتری، فروش پمپ ...

نوین هیدرولیک

سیلندر NHA سیلندر NHB سیلندر NHC سیلندر NHD سیلندر NHE سیلندر NHF سیلندر NHK سیلندر NHL سیلندر NHM سیلندر NHO سیلندر NHP دوشاخه NHY دوشاخه NHZ کاتالوگ کامل محصولات فوق در قالب یک فایل pdf از لینک زیر قابل دریافت میباشد. ../Content/FileManager/Novin Hydraulic.pdf

شیر برقی و دستی

شیر دستی مهارت 1/2اینچ  تک دسته، شیر دستی مهارت 3/4 اینچ  تک دسته، شیر دستی مهارت 1اینچ تک دسته شیر دستی مهارت 1/2اینچ  دو دسته، شیر دستی مهارت 3/4 اینچ  دو دسته، شیر دستی مهارت 1اینچ دو دسته شیر دستی مهارت 1/2اینچ  سه دسته، شیر دستی مهارت 3/4 اینچ سه دسته، شیر دستی مهارت 1اینچ سه دسته شیر دستی GMS  اینچ 1...

صنایع هیدرولیک ایران

پمپ هیدرولیک کارتریجی 20V5, 20V8, 20V11, 20V14, 25V8, 25V10, 25V12, 25V17, 25V21, 25VQ8, 25VQ10, 25VQ12, 25VQ17, 25VQ21،  35V25, 35V30, 35V35, 35V38, 35VQ25, 35VQ30, 35VQ35, 35VQ38, 45V42, 45V50, 45V57, 45V50 شفت تک خار 20V، شفت تک خار 25V، شفت تک خار  30V، شفت تک خار 45V، شفت هزار خار 20V، شفت هزار خار 25V، شفت هزار خار 30V، شفت هزار خار 45V شفت دوبله پمپ 20-25V ...

شاکو

شیربرقی های پنوماتیک Shako شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320-01S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/4 اینچ با شماره فنی PU320-02S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320N-01S شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایستاده 1/4 اینچ با شماره فنی PU320N-02S شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته 1/4 اینچ با شماره فنی PU322-02S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته 3/8...

Prev 1 Next 
Top