هیدرولیکی


Prev 1 Next 

صنایع هیدرولیک ایران

پمپ هیدرولیک کارتریجی 20V5, 20V8, 20V11, 20V14, 25V8, 25V10, 25V12, 25V17, 25V21, 25VQ8, 25VQ10, 25VQ12, 25VQ17, 25VQ21،  35V25, 35V30, 35V35, 35V38, 35VQ25, 35VQ30, 35VQ35, 35VQ38, 45V42, 45V50, 45V57, 45V50 شفت تک خار 20V، شفت تک خار 25V، شفت تک خار  30V، شفت تک خار 45V، شفت هزار خار 20V، شفت هزار خار 25V، شفت هزار خار 30V، شفت هزار خار 45V شفت دوبله پمپ 20-25V ...

شاکو

شیربرقی های پنوماتیک Shako شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320-01S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/4 اینچ با شماره فنی PU320-02S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320N-01S شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایستاده 1/4 اینچ با شماره فنی PU320N-02S شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته 1/4 اینچ با شماره فنی PU322-02S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته 3/8...

Prev 1 Next 
Top