پنوماتیک


Prev 1 Next 

فستو

فروش سیلندرهای قلمی (گرد) مدل DSNU فستو DSNU-8- - با پارت نامبر 193986 DSNU-8- -P-A با پارت نامبر 14326 DSNU-8-10-P-A با پارت نامبر 19177 DSNU-8-15-P-A با پارت نامبر 1908247 DSNU-8-20-P-A با پارت نامبر 1908248 DSNU-8-25-P-A با پارت نامبر 19178 DSNU-8-30-P-A با پارت نامبر 1908249 DSNU-8-40-P-A با پارت نامبر 19179 DSNU-8-50-P-A با پارت نامبر 19180 DSNU-8-60-P-A با پارت نامبر 1908250 DSNU-...

شاکو

شیربرقی های پنوماتیک Shako شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320-01S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/4 اینچ با شماره فنی PU320-02S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320N-01S شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایستاده 1/4 اینچ با شماره فنی PU320N-02S شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته 1/4 اینچ با شماره فنی PU322-02S-NC شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته 3/8...

محصولات Fox ایتالیا

پرشر سوییج Fox ایتالیا، وکیوم سوییچ Fox ایتالیا کد فنی F4R1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار کد فنی F4S0/P3-P1 با سوکت - رزوه 1/8 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار کد فنی F4S1/P3-P1 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار کد فنی F4S1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار کد فنی F4T1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 300 بار کد فنی F4V1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قا...

Prev 1 Next 
Top